Visi, Misi & Moto PBT

VISI

  • PERSEKITARAN HIDUP LESTARI UNTUK SEMUA

 

MISI

  • KAMI KOMITED UNTUK MENINGKATKAN KUALITI HIDUP KOMUNITI MELALUI TADBIR URUS YANG BAIK

SLOGAN

  • “KE ARAH PEMBANGUNAN MAMPAN”