Bahagian Pentadbiran


 • Pentadbiran am dan perkhidmatan sokongan
 • Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan
  • Menyelaras aduan pelanggan
  • Urusetia pengurusan dan pelaksanaan program kualiti dan penambahbaikan yang berterusan:
   • ISO 9001:2015
   • Amalan 5S
   • Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (AKPANS)
 • Pembangunan Organisasi
  • Menyelaras aktiviti pembangunan dan penerapan budaya kerja cemerlang
  • Menyelaras aktiviti pembangunan kapasiti majlis
 • Pengurusan rekod, fail dan surat menyurat
 • Urusetia mesyuarat
 • Pengurusan sumber manusia
  • Penilaian prestasi
  • Tatatertib dan tindakan disiplin
  • Rekod perkhidmatan
  • Mengurus proses lantikan, kenaikan pangkat, cuti
 • Pembangunan Sumber Manusia
  • Membuat Analisa Keperluan Latihan (TNA)
  • Menyedia Pelan Latihan Kakitangan
  • Menyelaras program latihan dan pembangunan kakitangan
 • Keselamatan pejabat
 • Perhubungan Awam
 • Merancang dan mengawal sistem komputeran pejabat
 • Pengurusan di Cawangan Roban
  • Mentadbir cawangan
  • Menerima Hasil
 • Pengurusan di Cawangan Kabong
  • Mentadbir cawangan
  • Menerima hasil