Perutusan Setiausaha Majlis


Mesej setiausahaSaya berasa bangga di atas kejayaan Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Pembangunan Komuniti kerana sudi membahagikan ruang Home Page mereka kepada kita supaya kita Majlis Daerah Saratok dapat mewujudkan Home Pagenya sendiri lantas berupaya memberi maklumat yang cepat tentang Majlis Daerah Saratok dari segi sejarah pentadbiran, perkhidmatan dan juga projek-projek yang dijalankan kepada masyarakat di kawasan majlis ini. 

Kewujudan laman web ini membuktikan bahawa majlis ini sedang melangkah ke hadapan dan bersedia untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dengan penggunaan teknologi maklumat.

Besarlah harapan saya agar masyarakat kita akan dapat bersama-sama dalam segala usaha untuk membangunkan kawasan majlis mengikut wawasan majlis Saratok ke Arah Bandar Yang Indah Menjelang Tahun 2020


Encik Liam Anak Entili

Pemangku Setiausaha,
Majlis Daerah Saratok.