Bahagian Kerja Awam


 • Menguruskan projek-projek pembangunan yang dibiayai oleh kementerian dan Majlis.
 • Menguruskan tender dan sebutharga bagi projek-projek pembangunan.
 • Menyelenggara kemudahan dan mengawalselia kerja-kerja infrastruktur.
 • Menyemak, melulus pelan-pelan bangunan, sivil dan kejuruteraan.
 • Menyediakan, menyelenggara, meningkatkan, membangun dan mengindahkan kawasan dengan kerja-kerja landskap di kawasan jagaan majlis:-
 •  
  • Mengurus, memperkaya dan meningkatkan kawasan landskap.
  • Membangunkan Taman awam yang baru, kawasan lapang, taman-taman rekreasi dan kawasan landskap.
 • Penyelenggaraan kemudahan sukan dan rekreasi.
 • Penyelenggaraan Rumah Rehat.