Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


 

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

NAMA  : STEFANIE ANAK SELI

EMAIL : stefaniess@sarawak.gov.my

NO TEL : 083-436104

NO FAKS : 083-436146