Bahagian Penguatkuasa


 • Melaksana dan menguatkuasa Ordinan Majlis, Undang-undang Dasar, Undang-undang Kecil dan Arahan Kerajaan di kawasan jagaan majlis:-
  • Menguatkuasa undang-undang.
  • Pemprosesan permohonan untuk kain rentang dan bunting.
  • Menangani masalah penjaja dan kedai tanpa lesen.
  • Membuat penyiasatan dan pendakwaan ke atas kes pelanggaran undang-undang majlis.
 • Memeriksa semua premis perniagaan.
 • Menyiasat aduan.
 • Mengawasi perniagaan haram.