Bahagian Penilaian & Kadaran


  • Menjalankan kerja ukur periksa.
  • Menyiapkan pelan lakar, pelan lokasi.
  • Membuat siasatan rumah roboh, baru dan terbiar.
  • Memproses pertukaran hakmilik pegangan.
  • Menilai cukai rumah.
  • Menyiasat permohonan hapuskira cukai dan bebas cukai pintu.
  • Menyemak permohonan rumah baru.