Bahagian Perbendaharaan


 • Pengurusan kewangan majlis
 • Pengurusan dan penyelenggaraan sistem perakaunan dan prosedur-prosedur perakaunan mengikut kehendak LAFR
 • Kutipan hasil dan perakaunan:-
 •  
  • Mengurus kutipan cukai pintu, pelbagai lesen dan bil SBBS
  • Menerima geran berulang dan geran pembangunan daripada kerajaan negeri
  • Mengurus kerja-kerja akaun
  • Penyedia akaun tahunan dan bajet tahunan
 • Mengurus semua jenis pembayaran
 • Mengurus pembayaran emolumen kakitangan
 • Pengurusan perolehan kerajaan
 • Pengurusan pelaburan Majlis