Bahagian Perpustakaan


 • Pengurusan dan pembangunan sumber-sumber ilmu.
 • Pengurusan sumber-sumber perpustakaan.
 • Pengurusan kemudahan kelengkapan dan infrastruktur ilmu:-
 •  
  • Perolehan bahan-bahan perpustakaan.
  • Penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan perpustakaan.
  • Pengurusan rekod dan inventori perpustakaan.
  • Kawalan dan penyelenggaraan komputer, internet dan tempat bacaan.
 • Membantu Perpustakaan Negeri/KKTPK merancang pembangunan perpustakaan.