Bahagian Kesihatan Awam


 • Menyelenggara dan mempertingkatkan tahap kebersihan awam:-
  • Kawalan mutu makanan.
  • Pengurusan market/gerai/penjaja/rumah.
  • Pengurusan sisa-sia pepejal.
  • Pengurusan sistem pembentungan.
  • Membersihkan sampah-sarap di kawasan bandar.
  • Membersihkan parit, kawasan perumahan, pasar, rumah penyembelihan majlis.
  • Menjalankan pemantauan kebersihan tandas awam majlis.
 • Mencegah dan mengawal penyakit berjangkit daripada berlaku dan merebak:-
  • Menangkap anjing liar.
  • Pemeriksaan premis dalam kawalan vektor.
 • Mengeluar dan mengawal pelbagai lesen perniagaan:-
  • Pemeriksaan dan pengredan premis makanan.
  • Mengeluarkan lesen perniagaan pemakanan.
  • Mengadakan program kesedaran alam sekitar
  • Memeriksa pelan bangunan dan aspek kesihatan awam.
  • Menguatkuasa undang-undang majlis.